Leczenie ruchem

Odpowiednio dobrane ćwiczenia do stanu funkcjonalnego pacjenta poprawiające zakres ruchomości, siłę, wytrzymałość mięśni i stawów. Szereg ćwiczeń z przyrządami i bez. Ćwiczenia z oporem elastycznym z taśmami Thera- Band, na piłkach sensomotorycznych, z piłkami rehabilitacyjnymi, z systemem TRX, ćwiczenia równoważne i stabilizacyjne, ćwiczenia bierne, z oporem, wspomagane, samowspomagane, ćwiczenia indywidualne wad postawy, gimnastyka korekcyjna, ćwiczenia na zdrowy kręgosłup, gimnastyka seniorów, nauka chodu o kulach, z balkonikiem, poruszania się na wózku inwalidzkim, trening personalny po urazach, kontuzjach w sporcie.